caenfrdees

2.3.- PACTE PER L’EDUCACIÓ

2.3.- PACTE PER L’EDUCACIÓ

Adequar i millorar l'oferta de les places de l'escola bressol.

Millorar el manteniment en els equipaments educatius.

Treballar per promoure l’èxit escolar, i per evitar l’absentisme i el fracàs escolar.

Oferir possibilitats de formació per millorar les capacitacions de les persones al llarg de la seva vida.

ACCIONS

Accions

DESCRIPCIÓ

ACTIVITATS

TRANSVERSALITAT

ANNEXOS:

CALENDARI

Inici, duració en dies/setmanes/mesos, finalització prevista

PRESSUPOST

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA

SEGUIMENT:

 NO INICIADA
 ATURADA  EN PREPARACIÓ EN EXECUCIÓ
FINALITZADA
         

MÉS INFORMACIÓ

Log in