caenfrdees

3.4.- MUNICIPI INTEL·LIGENT I INNOVACIÓ URBANA

3.4.- MUNICIPI INTEL·LIGENT I INNOVACIÓ URBANA

Millorar la qualitat de vida dels ciutadans a través d’una gestió intel·ligent e innovadora buscant l'eficiència.

Fer d’Olivella una Small Smart City, promovent una millor gestió del cicle de l’aigua, del cicle de la gestió de residus, del cicle de l’energia i de la mobilitat.

Treballar per millorar l’accés a les TIC en tot el territori del municipi.

ACCIONS

Qualitat de vida

DESCRIPCIÓ

ACCIONS

CALENDARI

PRESSUPOST

SEGUIMENT

 NO INICIADA
 ATURADA  EN PREPARACIÓ EN EXECUCIÓ
FINALITZADA
         

MÉS INFORMACIÓ

Small Smart City

DESCRIPCIÓ

Fer d’Olivella una Small Smart City, promovent una millor gestió del cicle de l’aigua, del cicle de la gestió de residus, del cicle de l’energia i de la mobilitat.

ACCIONS

1. Millor gestió del cicle de l’aigua,

2. Millor gestió del cicle de la gestió de residus,

3. Millor gestió del cicle de l’energia i

4. Millor gestió de la mobilitat.

CALENDARI

PRESSUPOST

SEGUIMENT

 NO INICIADA
 ATURADA  EN PREPARACIÓ EN EXECUCIÓ
FINALITZADA
      X  

MÉS INFORMACIÓ AIGUA - RESIDUS - ENERGIA - MOBILITAT

Accés a les TIC

DESCRIPCIÓ

ACCIONS

CALENDARI

PRESSUPOST

SEGUIMENT

 NO INICIADA
 ATURADA  EN PREPARACIÓ EN EXECUCIÓ
FINALITZADA
         

MÉS INFORMACIÓ

Log in