caenfrdees

Protecció de dades

Sense prejudici del previst en cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’Ajuntament d’Olivella al tractament automatitzat de les mateixes per a les finalitats indicades en els formularis.

L’Ajuntament d’Olivella, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència Catalana de Protecció de Dades. L’Ajuntament d’Olivella no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’Ajuntament d’Olivella.

Log in