caenfrdees

Noticies

Resum del Ple del 25 de juliol de 2017 i de les juntes de govern local del mes

Ple

El passat 25 de juliol de 2017 es va celebrar el Ple ordinari municipal.

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 27 de juny de 2017

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

2. Aprovació, si escau, de la designació de la secretària del jutjat de pau

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

3. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al desenvolupament de l’actuació “Prospecció ocupacional en el territori del Garraf.

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

4. Aprovació, si escau, del Annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del          Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges en relació al programa Garantia Juvenil 2016-2017.

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

5. Aprovació, si escau, del Annex al conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges pel desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències al territori del Garraf”

 Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

6. Proposta d’acord, si escau, de distribució del superàvit de l’exercici 2016, i per la qual es realitza la modificació de crèdit núm. 02/2016, en la modalitat de crèdit extraordinari i transferència de crèdit

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1

Vots en contra: cap

Abstencions: IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

7. Proposta d’acord, si escau, de modificació de crèdit núm. 03/2016, en la modalitat de crèdit extraordinari, per tal d’executar el projecte d’abastament d’aigua al sector de la Plana Novella

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

8. Proposta d’acord, si escau, de la tramitació prèvia de la concertació d’una operació de crèdit, amb càrrec al programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona, per al finançament de la inversió de les obres d’abastament d’aigua al sector de la Plana Novella

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

9. Donar compte del decret d’alcaldia número 193 de data 11 de juliol de 2017, de retirada urgent d’un abocament incontrolat de restes forestals al carrer Mas rector de la urbanització Las Colinas

10.Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta

11.Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple

Un cop finalitzada la sessió plenària, es va cloure amb el torn de preguntes ciutadanes.

Tota la informació del ple es va penjar al web municipal amb l’ordre del dia.

 

Punts principals aprovats a les juntes de govern local celebrades en el mes de juliol del 2017

  1. Tramitació inicial, si escau, del projecte d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable d’abastament d’aigua al sector de la Plana Novella.
  2. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olivella i l’Associació «gats d’Olivella» per a prestar el servei concertat en el control de les colònies de gats de carrer
  3. Sol·licitud, si escau, d’un complement de preacord de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona pel finançament extraordinari per a l’abastament d’aigua potable mitjançant camions cisterna durant l’any 2016 a la urbanització de la Plana Novella
  4. Aprovació, si escau, del contracte privat de l’addenda al contracte núm. 08002930 amb Correos.
  1. Aprovació, si escau, del contracte menor de serveis d’assessorament i acompanyament per a la implementació del Pla d’Acció de la Gent Gran d’Olivella.
  2. Aprovació, si escau, del contracte privat de serveis d’actuació musical del duet SUPERNOVA dins les activitats de la Diada de la Gent Gran al terme municipal d’Olivella
  3. Aprovació, si escau, del contracte privat d’adquisició i manteniment dels programes de “Estudis de seguretat i salut 5.1” ; “Gestió i control de qualitat 5.1” i BEDEC preus/plecs 2017”
  4. Aprovació del catàleg de tràmits de l’Ajuntament d’Olivella
  5. Aprovació de la sol·licitud d’ampliació del suport puntual  17/Y/241930 per la Implementació del Pla d’Acció de la Gent Gran d’Olivella en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-19 

Escolta AQUI l'àudio del ple ordinari del 25 de juliol de 2017

 

Log in