caenfrdees

Noticies

L’Ajuntament d’Olivella fa un pas més en la posada en marxa de l’Administració electrònica

L’Ajuntament d’Olivella, amb el suport del Consell Comarcal del Garraf, ha iniciat la primera fase per a la implantació del gestor d’expedients que permetrà la informatització i integració dels procediments administratius de l’Ajuntament, així com la gestió integrada i eficient de tots els expedients tramitats tant si s’han iniciat de forma telemàtica o de manera presencial.

Aquesta primera fase començarà per digitalitzar de forma certificada tots els actes administratius que realitzi la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i el tractament intern es farà íntegrament en suport digital.

Cal recordar que la llei 39/2015, de d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a les empreses a relacionar-se electrònica amb les administracions públiques però els particulars, podran escollir si volen ser notificats electrònicament o de forma física i quin mitjà volen utilitzar.

L’Ajuntament d’Olivella ja disposa al seu web del portal de transparència (https://seu-e.cat/web/olivella/govern-obert-i-transparencia) a través del qual ofereix a la ciutadania informació sobre Informació institucional i organitzativa, Gestió econòmica: Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni, Acció de govern i normativa: Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies, Contractes, convenis i subvencions: Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració, Catàleg de serveis i tràmits: Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania.

Log in