caenfrdees

Noticies

Finalitzen les obres de millora del camí de la Ronda de Ponent i altres actuacions de seguretat a la via pública.

L’Ajuntament d’Olivella ha finalitzat les obres de millora del camí de la Ronda de Ponent que es van iniciar el passat mes de desembre i que s’han anat realitzant en diferents fases. Així doncs, les actuacions que han suposat un cost de 46.862,55 € (IVA Inclós) han consistit en la reparació de reasfaltat de diferents trams on el paviment estava deteriorat, la construcció d’una cuneta-voral de formigó en diferents trams, la realització d’un voral al costat del camí d’uns 50 cm amb estesa de tot-ú, i d’aproximadament 1.800 metres, la tala de 26 arbres propers al camí, la construcció de 2 reductors de velocitat a tot l’ample del camí i el pintat del mateix, amb la seva senyalització vertical, la col·locació d’unitats de bandes transversals d’aleta, la senyalització amb dos cartells en les dues entrades del camí, amb zona de limitació de velocitat, senyal de perill i indicació de camí rural, senyalització vertical en la zona del pont pròxim a l’entrada urbanització Mas Mestre i carrer del Xot, col·locació de balisa cilíndrica amb reflectant de 20 unitats i formació de voral per la seva col·locació, en la zona del pont i la col·locació d’una reixa metàl·lica en arqueta i balisa cilíndrica.

Pel que fa a millores en la seguretat viaria, s’han fet actuacions per un import de 16.207,49€ consistents en la col·locació de reductors de velocitat a l’avinguda Mas Mestre, construcció d’un pas de vianants de ressalts a l’avinguda de Mas Milà, col·locació de dos reductors de velocitat tipus coixí berlinès en cada sentit de la circulació  a l’avinguda Mas Mestre, amb pintat de la divisió de carrils i col·locació de balises reflectants i la corresponent senyalització vertical. A més de la construcció d’un pas de vianants de ressalt a l’avinguda Mas Milà i la col·locació de senyals verticals al llard de l’avinguda de Mas Mestre.

Pel que fa al camí que uneix les urbanitzacions de Las Colinas i Can Mila s’ha fet una inversió de 11.230,14€ en la construcció d’una cuneta d’un metre d’amplada per 40 metres de llarg paral·lela al traçat del camí asfaltat i col·locació d’una vorada de formigó. També s’ha col·locat una barrera de seguretat metàl·lica amb sistema de protecció per a motocicletes i la senyalització vertical.

Així mateix, s’estan realitzant actuacions de neteja de la malla de protecció i reforç de l’avinguda de Mas Mestre consistents en el buidatge de les pedres i terres que s’han anat desprenent amb les pluges i el reforç amb bulons o perns d’ancoratge i col·locació i subministrament de cable d’acer.

D’altra banda, estan pendents de realitzar altres actuacions a la via publica que s’aniran realitzant properament.

Log in