caenfrdees

Noticies

Resum Ple Ordinari 29 de maig de 2018

El passat 29 de maig de 2018 es va celebrar Ple Ordinari Municipal, al qual es van tractar els següents punts:

 

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 6 de març de 2018 (exp. núm. 1.3.1032.02.18)

 Votació

És APROVADA pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2

Vots en contra: cap         

Abstencions: ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2

 

 2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 27 de març de 2018 (exp. núm. 1.3.1032.03.18)

 Votació

És APROVADA pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2

Vots en contra: cap         

Abstencions: ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2

 

 3. Informacions de l’Alcaldia.

 

 4. Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olivella sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa rescat en l’àmbit dels vigilants municipals

 Votació

És aprovada per UNANIMITAT pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2

Vots en contra: cap         

Abstencions: cap

 

5. Delegació de l’Ajuntament d’Olivella a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària exerceixi a compte d’aquest Ajuntament la recaptació del preu públic per al manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals

 Votació

És aprovada per UNANIMITAT pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2

Vots en contra: cap         

Abstencions: cap

 

6. Modificació de crèdit 010/2018 en la modalitat de transferència de crèdit

 Es decideix deixar aquest assumpte sobre la taula.

 

7. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.

 

8. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.

 

9. Precs i preguntes.

 

Audio Ple Ordinari 29 de maig de 2018

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.