caenfrdees

Noticies

Convocatòria pública per a la provisió de la vacant de jutge o jutgessa de pau substitut/a

Enguany ha finalitzat el mandat del jutge de pau substitut i, per això, s’obre el procediment de convocatòria pública per a la provisió de la vacant.

Fins el dia 30 de juliol els interessats poden presentar la seva candidatura a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, d’acord amb el model d’instància específica de candidatura.

Podeu consultar els requisits que han de reunir els candidats en l’anunci del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol

 

Log in