caenfrdees

Noticies

Ple ordinari 30 d'octubre

Lloc: La Crivellera
Dia: Dimarts, 30 d’octubre de 2018
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinari

 Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 31 de juliol de 2018

2. Informacions de l’Alcaldia.

DICTÀMENS

3. Rectificació de l’acord de dissolució del Consorci Sanitari del Garraf i adhesió al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf

4. Conveni amb el Consell Comarcal del Garraf treball i formació

5. Conveni amb el Consell Comarcal del Garraf. PECT envelliment actiu i saludable i dependència.

6. Conveni amb el Consell Comarcal del Garraf. Impuls jove Garraf

7. Conveni amb el Consell Comarcal del Garraf. Prospecció ocupacional en el territori del Garraf.

8. Modificació de crèdit núm. 020/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (distribució del superàvit 2017 i liquidació definitiva del cost real de l’explotació de la deixalleria)

9. Modificació de l'estudi organitzatiu, el manual de funcions i la valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament d’Olivella i modificació de la plantilla de personal.

10. Pla de verificació d’activitats sotmeses a comunicació prèvia i declaració responsable d’Olivella, pel període 2019-2022 (aprovació provisional).

MOCIONS

11. Moció per donar nom a passatge 1 d’octubre al tram del carrer d’accés a l’escola, al cap i al local municipal la Crivellera, presentada per Demòcrates de Catalunya

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

12. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.

13. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.

14. Precs i preguntes.

 

 

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.