caenfrdees

Noticies

Resum del Ple d’Olivella

El 26 de febrer de 2019 es va reunir el Ple municipal, en sessió ordinària, i es van tractar els següents punts de l’ordre del dia:

 

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 29 de gener de 2019.

 

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

  

  1. Informacions de l’Alcaldia.
  1. Carrerer municipal d’Olivella per les urbanitzacions de Mas Mestre, Mas Milà-Can Milà i Plana Novella

Modificació i actualització dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès Garraf

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

  

  1. Adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible al Garraf, Olèrdola i Foix (CETS)

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

 

  1. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.
  1. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.

 

  1. Precs i preguntes.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.