caenfrdees

Noticies

Resum del Ple d’Olivella

El 2 d’abril de 2019 es va reunir el Ple municipal, en sessió extraordinària, i es van tractar els següents punts de l’ordre del dia:

 

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 26 de febrer de 2019

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

  1. Informacions de l’Alcaldia.
  1. Designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del dia 28 d’abril de 2019.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

  1. Conveni col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la recollida i tractament d’escombraries dins l’àmbit del Parc del Garraf 2018-2021.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

  1. Delegació de l’Ajuntament d’Olivella a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària exerceixi a compte d’aquest Ajuntament la recaptació del preu públic per al manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

Vots en contra: 0

Abstencions:    

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

  1. Conveni urbanístic per a l’execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

  1. Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 220/2019, d’11 de març, relativa a les potestats que l’Ajuntament pot exercir en la Junta de compensació de la urbanització Las Colinas, en liquidació.
  2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.
  1. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.
  2. Precs i preguntes.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.