caenfrdees

Noticies

Ple ordinari 28 de gener 2020

Per ordre del Decret d’alcaldia, us notifico la convocatòria de la sessió Ordinària de la sessió de Ple
Lloc: Sala de Plens. Edifici municipal la Crivillera
Dia: 28/01/2020
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària
Ordre del dia
1..- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple
DICTÀMENS
2.1..- Modificació del calendari de sessions del Ple
2.2..- Anunci previ licitació contractació de la neteja viària del municipi d'Olivella
2.3..- Projecte millores del dipòsit Principal de Les Colines al municipi d’Olivella
2.4..- Conveni amb el Consell comarcal del Garraf per la prestació de serveis socials d'atenció primària
MOCIONS
3.1..- Moció per la mobilitat al Penedès martítim
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
4.1..- Informacions alcaldia
4.2..- Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia
4.3..- Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de la última sessió de Ple
4.4..- Precs i preguntes

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.