caenfrdees

Noticies

Resum del ple ordinari del 28 de gener 2020

El Ple ordinari de l’Ajuntament d’Olivella, celebrat el passat 28 de gener va començar amb les informacions d’alcaldia on es va voler fer constar en acta els agraïments als Serveis Municipals, ADF, Bombers, Concessionàries i voluntaris per tot el treball fet durant aquests dies del temporal Glòria.

Es va anunciar que es dotarà una partida inicial de 100.000€ per fer front a les despeses forestals i a la via pública originades pel temporal Glòria i també es va informar de les mesures que s’han pres al llarg d’aquests dies i el suport que es continuarà donant als veïns d’Olivella.

Des de l’OAC es continuarà donant suport per la tramitació telemàtica a l’oficina de Consum de la Diputació de Barcelona, per atendre i assessorar a les persones, empreses o col·lectius que necessitin tramitar reclamacions, ajuts i peritatges relacionats amb els danys o desperfectes que hagin pogut patir a causa dels efectes del temporal. Per utilitzar el servei cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, i l’OAC gestionarà la petició a Consum.

En aquests moments s’està retirant material forestal que encara continuarà durant alguns mesos i es mirarà la millor manera de facilitar als veïns la retirada de restes vegetals de les parcel·les.

També caldrà reparar danys d’enllumenat per un valor estimat de 76.000€

Així mateix l’equip de govern va reiterar la voluntat de treballar amb tots els grups polítics i associacions,  donat que el canvi climàtic malauradament podrà repetir situacions com aquesta, en consensuar mesures preventives per pal·liar situacions com la que hem viscut.

Respecte a l’ordre del dia el primer punt va ser l’esborrany de l’acta del ple de data 26 de novembre de 2019 que es va aprovar per unanimitat

En dita sessió plenària es va aprovar amb 10 vots a favor i amb l’abstenció de JUNTS, la modificació del calendari de sessions del Ple.

També es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 abstencions d’ERC, iniciar l’expedient administratiu per a dur a terme la tramitació del contracte de serveis consistent en els treballs de neteja viària dels carrers i espais públics del terme municipal d’Olivella  per un termini inicial de 4 anys, amb un pressupost màxim de 760.216,42 € (IVA inclòs). Així mateix l’equip de govern té la voluntat de crear una comissió tècnic-política per consensuar l’aprovació del plec de condicions.

Es va aprovar per unanimitat el Projecte de millores del dipòsit Principal al municipi d’Olivella on es té previst canviar la coberta deteriorada, millorar condicions de la caseta de cloració i la de bombament del polígon 7 i preparar la connexió pel futur ramal per la portada d’aigua a la urbanització de Mas Mestre. L’import ascendeix a 321.245,47 € (IVA inclòs).

Es va aprovar per unanimitat dels regidors presents el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per la prestació de serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials per l’any 2020.

A petició de tots els grups polítics es va incloure una proposta d’urgència que va ser aprovada per unanimitat sobre les conseqüències de les afectacions de la tempesta Glòria i fer les reclamacions pertinents a l’empresa Endesa per a la millora i manteniment de les instal·lacions i xarxa elèctrica. També a la resta de companyies de subministraments per al seu ràpid restabliment dels seus serveis.

Es va donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta i dels acords més importants adoptats per les Juntes de Govern Local des de l’última sessió del Ple.

El PSC va retirar la moció que presentava en nom del Pacte Penedès Marítim “per la Mobilitat al Penedès Marítim”, amb la voluntat de treballar entre tots els grups polítics el redactat que personalitzi també les necessitats del municipi d’Olivella.

 

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.