caenfrdees

Noticies

NOTA INFORMATIVA DE L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA SOBRE L’APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER ENERGIA SOLAR DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Segons la informació de què disposa l’Ajuntament una empresa del sector d’instal·lació de plaques solars està realitzant una campanya de captació de clients al municipi amb unes ofertes que inclouen dades econòmiques que tenen relació amb la bonificació per energia solar que ha aprovat l’Ajuntament en l’impost de béns immobles (IBI).

Volem aclarir que les condicions de bonificació són d’aplicació fins a la data de caducitat del certificat d’homologació de les plaques solars. Per tant, la bonificació només es concedeix fins la data del certificat d’homologació, no té caràcter indefinit, i tampoc no ho és per a anys posteriors a aquella data de caducitat, i amb independència que les plaques segueixin funcionant o es renovi el certificat d’homologació.

Segons el Reial decret 891/1980, d’homologació de models de plaques solars, el certificat d’homologació té una vigència màxim de dos anys.

Finalment, l’Ajuntament d’Olivella vol deixar constància que no té cap tipus de relació amb les empreses comercialitzadores de plaques solars.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a l’Oficina d’atenció ciutadana.

NOTA INFORMATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVELLA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR ENERGÍA SOLAR DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)

Según la información de que dispone el Ayuntamiento una empresa del sector de instalación de placas solares está realizando una campaña de captación de clientes en el municipio con unas ofertas que incluyen datos económicos que tienen relación con la bonificación por energía solar que ha aprobado el Ayuntamiento en el impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Queremos dejar claro que las condiciones de bonificación son de aplicación hasta la fecha de caducidad del certificado de homologación de las placas solares. Por lo tanto, la bonificación sólo se concede hasta la fecha del certificado de homologación, no tiene carácter indefinido, y tampoco lo es para años posteriores a aquella fecha de caducidad, y con independencia de que las placas sigan funcionando o se renueve el certificado de homologación.

Según el Real Decreto 891/1980, de homologación de modelos de placas solares, el certificado de homologación tiene una vigencia máxima de dos años.

Finalmente, el Ayuntamiento de Olivella quiere dejar constancia de que no tiene ningún tipo de relación con las empresas comercializadoras de placas solares.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.