caenfrdees

Noticies

Ple extraordinari 5 de maig 2020

Per ordre del Decret d’alcaldia, us notifico la convocatòria de la sessió Extraordinària de Ple

Lloc:              A distància

Dia:               05/05/2020

Hora:             19:00

Caràcter:        Extraordinària

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l'acta del Ple anterior

1.1. Aprovació, si escau, de l'acta del Ple ordinari de 28 de gener de 2020.

2. Dictàmens

2.1. Donar compte de les mesures adoptades i la situació actual amb relació a la situació d'emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

2.2. Prendre coneixement del traspàs del regidor Josep Maria Bayarri Lorente i remissió a la Junta electoral central de la petició d'expedició de la credencial de regidor al senyor Adrià Arnau Giménez..

2.3. Conveni  Consell comarcal Bages i l’Ajuntament d’Olivella serveis de disponibilitat, formació, suport, manteniment i desenvolupament sobre el sistema de gestió de cementiris mpals.  Núm. Expedient: 1374-0235/2020.

2.4. Conveni per l'assumpció de la gestió informatitzada de les nòmines dels empleats locals (AGINEEL).  Núm. Expedient: 1374-0240/2020.

2.5. Actualització Conveni-Tipus de l'assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH).  Núm. Expedient: 1374-0126/2020.

2.6. Annex al Conveni amb el Consell Comarcal del Garraf -TRACA-.  Núm. Expedient: 1374-0363/2019.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.