caenfrdees

Òrgans de govern

PLE DE LA CORPORACIÓ

Constituït el 15 de juny de 2019 a les 12h.

Membres:

 

Sra. Marta Verdejo Sánchez - Alcaldessa

Sr. Josep Maria Bayarri Lorente

Sr. Jordi Migallón Sandoval

Sr. Jonay Reguera Rentero

Sra. Marina Rey Milán

Sr. Oscar Madera Alias

Sr. Mario Baldú Pizarro

Sra. Maria Mercè Lej Ximénez

Sr. Jaume Carol Roldán 

Sr. Miguel Morales Oya

Sra. Maria Asunción Alesso López

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Constituïda per decret d'alcaldia 128-2019 del 21 de juny.

Membres:

 

Presidència

Sra. Marta Verdejo Sánchez - Alcaldessa

 

Vocalies

Sr. Josep Maria Bayarri Lorente 

Sr. Jordi Migallon Sandoval

Sr. Jonay Reguera Rentero

 

Secretaria

El/la secretari/ària - interventor/a de l'Ajuntament

A requeriment del president, hi poden assistir amb veu i sense vot els membres de la corporació o de personal de l'entitat local per tal que informin sobre les matèries del seu àmbit d'activitat. 

 

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.