caenfrdees

1.1. GENERADORA D’OPORTUNITATS ECONÒMIQUES

1.1. GENERADORA D’OPORTUNITATS ECONÒMIQUES

Enfortir l'economia productiva, sostenible, neta i compatible amb altres usos del municipi, donant suport a sectors estratègics com l’economia verda.

Donar suport al comerç local, a l’associacionisme per la promoció exterior de la realitat comercial com a un dels motors de la reactivació econòmica.

Consolidar Olivella com a destinació d’un turisme rural, responsable i sostenible, apostant per la diversificació.

Identificar les necessitats de la ciutadania per tal de cobrir serveis de proximitat bàsics d'Olivella, que alhora suposin la implantació de noves activitats.

Establir estratègies de suport a l’emprenedoria, la recerca, la innovació i el talent.

 

ACCIONS

 

Economia verda

DESCRIPCIÓ

Enfortir l'economia productiva, sostenible, neta i compatible amb altres usos del municipi, donant suport a sectors estratègics com l’economia verda

ACTIVITATS

A.1 Afavorir la creació de demanda i consolidació de mercats de l’economia verda, circular i de la indústria forestal.
A.2 Dinamització del sector forestal productiu.
A.3 Monotoritzar l’economia verda i circular d’Olivella.

TRANSVERSALITAT
Diversos departaments de l’Ajuntament, NODE Garraf, Consell Comarcal del Garraf, Diputació de Barcelona i teixit productiu de la comarca.

CALENDARI
Ens trobem en la fase inicial de planificació

PRESSUPOST

Cost de les accions
TIPUS DE FINANÇAMENT:  Finançament públic i privat
PARTIDA VINCULADA:
433.226.99 Despeses diverses desenvolupament econòmic

SEGUIMENT:

    INICI     
EN MARXA
FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Economia productiva

DESCRIPCIÓ

Donar suport al comerç local, a l’associacionisme per la promoció exterior de la realitat comercial com a un dels motors de la reactivació econòmica.

ACTIVITATS

A.1 Fer entrevistes de prospecció comercial
A.2 Motivar la creació d’una associació de comerciants
A.3 Oferir assessorament als comerciants per tal de crear l’associació de comerciants

TRANSVERSALITAT

L’assessorament per la creació de l’associació de comerciants és un recurs tècnic que ofereix la Diputació de Barcelona. Treballem conjuntament amb el Consell Comarcal del Garraf i més concretament amb el projecte “Prospecció ocupacional del Garraf”, per tal de realitzar les entrevistes de prospecció
ENLLAÇ http://www.diaridevilanova.cat/noticia/2047/nou/impuls/projectes/ocupacio
 
CALENDARI

Aquesta acció va iniciar-se l’any 2014. Actualment es troba a la tercera fase.

PRESSUPOST
Cost de les accions

TIPUS DE FINANÇAMENT:
Finançament del recurs de la Diputació de Barcelona i recursos propis de l’Ajuntament

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Comerç

DESCRIPCIÓ

Donar suport al comerç local, a l’associacionisme per a la promoció exterior de la realitat comercial com a un dels motors de la reactivació econòmica.

ACTIVITATS

A.1 Campanyes de dinamització comercial
A.2 Millora de la senyalització comercial
A.3 Participació en esdeveniments
A.4 Acompanyament en la creació de l’associació de comerciants

TRANSVERSALITAT
Treballem conjuntament amb via pública, llicències d’obertura, ocupació...

ANNEXOS:

CALENDARI
Es desenvolupa al llarg de l’any

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Turisme rural

DESCRIPCIÓ

Consolidar Olivella com a destinació d’un turisme rural, responsable i sostenible, apostant per la diversificació.

ACTIVITATS

A.1 Estudiar la possibilitat i/o viabilitat de disposar places d’allotjament (POUM)
A.2 Dissenyar un pla estratègic de turisme

TRANSVERSALITAT

Serveis tècnics (en la primera fase), la resta de serveis en la fase de planificació estratègica

ANNEXOS:

http://www.garraftour.com/index.php/benvinguts-al-garraf/olivella
 
CALENDARI

Calendari marcat pel POUM

PRESSUPOST

Cost de les accions

TIPUS DE FINANÇAMENT

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Noves activitats econòmiques

DESCRIPCIÓ

Identificar les necessitats de la ciutadania per tal de cobrir serveis de proximitat bàsics d'Olivella, que alhora suposin la implantació de noves activitats.

ACTIVITATS

A.1 Fer un estudi per col·lectius (gent gran, infància, joves.) amb l’objectiu d’identificar mancances i demandes

TRANSVERSALITAT

Tots els serveis de l’Ajuntament, però especialment els que formen part de l’Àrea de Serveis a les Persones.

ANNEXOS:
 
CALENDARI

Últim trimestre 2016

PRESSUPOST

Cost de les accions

TIPUS DE FINANÇAMENT

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Suport emprenedoria, recerca, innovació i talent

DESCRIPCIÓ

Establir estratègies de suport a l’emprenedoria, la recerca, la innovació i el talent.

ACTIVITATS

A.1 Millorar la publicitat del servei d’iniciatives econòmiques
A.2 Millorar el “club de l’emprenedor”
A.3 Dissenyar i programar jornades de conceptes bàsics vinculats a l’emprenedoria
A.4 Participar en el programa “L’emprenedoria a l’escola” (curs 2017-2018),
es planteja amb l'objectiu que l'alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes.
Es tacta de treballar les habilitats emprenedores i conèixer pràctiques de referència.

TRANSVERSALITAT

Promoció econòmica, ocupació, Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf

ANNEXOS:

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0032/03254e2d-e622-4921-998d-943287d41ae6/dossier_emprenedoria_infantil_primaria.pdf
 
CALENDARI

Segon semestre 2016

PRESSUPOST

120 €

Cost de les accions

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA:
433.226.99 Despeses diverses desenvolupament econòmic

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.