caenfrdees

1.2. SERVEIS D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PER LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL I EL FOMENT DE L’OCUPACIÓ

1.2. SERVEIS D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PER LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL I EL FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Orientar i acompanyar a la recerca de feina per a col·lectius en risc d’exclusió, dotant de recursos, informació i xarxa per la millora de les competències personals.

Treballar per a l’èxit escolar i professional del jovent del municipi, iniciant un projecte de vida professional i de divulgació de la cultura emprenedora a les escoles.

Orientar, acompanyar i donar suport a l’auto-ocupació, realitzant actuacions també contra l’atur juvenil.

ACCIONS

Recerca de feina i millora de les competencies personals

DESCRIPCIÓ

Orientar i acompanyar a la recerca de feina per a col·lectius en risc d’exclusió, dotant de recursos, informació i xarxa per la millora de les competències personals.

ACTIVITATS

A.1 Club de la feina
A.2 Assessoraments individualitzats
A.3 Formació professionalitzadora i eines de recerca de feina

TRANSVERSALITAT

Promoció econòmica, Consell Comarcal del Garraf, Diputació de Barcelona

ANNEXOS:
 
CALENDARI

Tot l’any. Atenció directa els dimarts, dimecres i dijous

PRESSUPOST

18.377,17 €

Cost de les accions

TIPUS DE FINANÇAMENT

18.377,17€ recursos propis
Dels quals 12.000€ Diputació de Barcelona (el 65,30% està subvencionat)

PARTIDA VINCULADA:

241.226.09 Despeses diverses ocupació

SEGUIMENT:

Les dades definitives les podem tenir a 31/12 (indicadors de coherència i indicadors quantitatius)

    INICI     
EN MARXA FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Divulgar emprenedoria a les escoles

DESCRIPCIÓ

Treballar per a l’èxit escolar i professional del jovent del municipi, iniciant un projecte de vida professional i de divulgació de la cultura emprenedora a l’escola.

ACTIVITATS

A.1 Programa “Cooperativa a l’escola”

TRANSVERSALITAT

Mancomunitat Penedès-Garraf - Link

ANNEXOS:
 
CALENDARI

Curs 2017-2018

PRESSUPOST

Cost de les accions

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA:

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Donar suport a l'auto-ocupació i accions contra l'atur juvenil

DESCRIPCIÓ

Orientar, acompanyar i donar suport a l’auto-ocupació, realitzant actuacions també contra l’atur juvenil.

ACTIVITATS

A.1 Assessorament per a l’emprenedoria. Sensibilització i motivació. Link

A.2 Acompanyament a l’elaboració del pla d’empresa. Link

A.3 Formació específica per a la creació d’empreses

TRANSVERSALITAT

Servei d’iniciatives econòmiques de la Mancomunitat Penedès Garraf

ANNEXOS:
 
Link

CALENDARI

Al llarg de tot l’any

PRESSUPOST

0€

Cost de les accions

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA:

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Log in