caenfrdees

1.4. GOVERNANÇA I TRANSPARÈNCIA

1.4. GOVERNANÇA I TRANSPARÈNCIA

Fomentar el debat públic per a la participació ciutadana expressat en un llenguatge respectuós i educat, però plural i enriquidor com a reflex de la pluralitat social del municipi i del món actual.

Informar d’una manera transparent, veraç i plural, donant compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques expressades en les urnes.

Millorar la imatge exterior de l'Ajuntament amb altres institucions com el Consell Comarcal del Garraf, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i les diferents institucions estatals i europees.

Treballar per la millora de les condicions de feina de les persones que treballen a l’administració local, creant un organigrama que permeti una millor gestió transversal, amb els mitjans públics dels recursos humans i tècnics necessaris, per a millorar la potestat auto organitzativa.

Millorar la capacitat d’inversió amb una gestió eficient de la despesa pública, aplicant dels criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC) per assolir l’objectiu de dèficit zero amb unes finances sanejades.

ACCIONS

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.