caenfrdees

2.4.- IMPULSAR LA CULTURA, LA CREATIVITAT I L’ESPORT

2.4.- IMPULSAR LA CULTURA, LA CREATIVITAT I L’ESPORT

Promoure l’excel·lència en les activitats culturals.

Crear propostes per promoure la cultura popular i tradicional, i millorar el suport a les entitats.

Treballar per posar en valor el patrimoni d'Olivella.

Optimitzar els usos i manteniment de la xarxa d’equipaments esportius municipals.

Fomentar l’esport per a tothom des de la seva vessant educativa, saludable i com a eina de cohesió social i inclusió.

ACCIONS

Accions

DESCRIPCIÓ

ACTIVITATS

TRANSVERSALITAT

ANNEXOS:

CALENDARI

Inici, duració en dies/setmanes/mesos, finalització prevista

PRESSUPOST

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
     

MÉS INFORMACIÓ

Log in