caenfrdees

2.5.- MILLORA DELS CANALS DE PARTICIPACIÓ I INTERACCIÓ AMB LA CIUTADANIA I LES ENTITATS

2.5.- MILLORA DELS CANALS DE PARTICIPACIÓ I INTERACCIÓ AMB LA CIUTADANIA I LES ENTITATS

Promoure la participació ciutadana com a mesura de millora democràtica i de canvi en el model de fer política.

Proporcionar canals clars i coneguts de participació a la ciutadania a partir de les TIC.

Millorar l'Associacionisme d'Olivella.

ACCIONS

Accions

DESCRIPCIÓ

ACTIVITATS

TRANSVERSALITAT

ANNEXOS:

CALENDARI

Inici, duració en dies/setmanes/mesos, finalització prevista

PRESSUPOST

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
     

MÉS INFORMACIÓ

 

Log in