caenfrdees

3.1.- DESENVOLUPAR I FINALITZAR L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA

3.1.- DESENVOLUPAR I FINALITZAR L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Desenvolupar les transformacions urbanes necessàries amb accent social.

Millorar l’espai públic de forma integral, eficient i coordinada.

Impulsar un municipi verd.

Elaborar un Pla director del nucli històric del Casc Antic

ACCIONS

Transformacions urbanes

DESCRIPCIÓ

Desenvolupar les transformacions urbanes necessàries amb accent social.


ACTIVITATS

A.1  Redacció del P.O.U.M.

A.2  Redacció del projecte de reparcel·lació de Mas Milà (aprovat inicialment)

A.3 Redacció del projecte de reparcel·lació de Palau Novella (feines preliminars)

A.4 Redacció d’informes urbanístics dels antecedents de la gestió urbanística

A.5 Redacció d’informes d’anàlisi de la situació jurídica i econòmica de les entitats de gestió urbanística dels conjunt de parcel.listes (entitats liquidadores)

A.6 Estudi sobre la problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa densitat de la comarca del Garraf – conjuntament amb el consell comarcal

A.7 “Detecció i intervenció en habitatge desocupat” – conjuntament amb la Diputació de Barcelona.

A.8 Pla Director d’equipaments públics – conjuntament amb la Diputació


CALENDARI

PRESSUPOST

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
  X   

MÉS INFORMACIÓ

Millorar l'espai públic

DESCRIPCIÓ

Millorar l’espai públic de forma integral, eficient i coordinada.

ACTIVITATS

A.1 Redacció del P.O.U.M. – redacció amb previsió de millores en els espais públics (vials, sistema d’espais verds i sistemes d’equipaments)

A.2 Estudi de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics – Generalitat

A.3 Projecte d’urbanització (resolució de dèficits) de Mas Milà

A.4 Manteniments viaris (senyaletica, millora paviments, millora voreres...)


CALENDARI

PRESSUPOST

Finançat en part per la Diputació de BCN


SEGUIMENT

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
     

Municipi Verd

DESCRIPCIÓ

Impulsar un municipi verd.

ACTIVITATS

A.1 Redacció del P.O.U.M. – redacció d’una normativa amb paràmetres sostenibles.

A.2 Redacció d’una ordenança per a les edificacions sostenibles

A.3 Redacció de modificacions a les ordenances Fiscals per introduir millores fiscals per incentivar la construcció d’habitatges més sostenibles.

A.4 Anàlisi i sol·licitud de subvenció per a la renovació de calderes dels equipaments municipals amb criteris sostenibles. – Biomasa

A.5 Millores a la xarxa de SOREA


CALENDARI

PRESSUPOST


Finançat en part per la Diputació de BCN

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
     

MÉS INFORMACIÓ

Pla Director del nucli històric

DESCRIPCIÓ


ACTIVITATS


CALENDARI

PRESSUPOST


SEGUIMENT

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
     

MÉS INFORMACIÓ

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.