caenfrdees

Tràmits

T-007 - OSC Exercici del dret de rectificació

DESCRIPCIÓ

Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 
La sol·licitud de rectificació l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.

Denegació del dret de cancel·lació de les dades

L'Ajuntament podrà denegar la rectificació de les dades:

- Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD).
 
- Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).
 
- Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).
 
- Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD).
 
- Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).
 
- Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).
 
- Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 LOPD Reial Decret 1720/2007).
 
- Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 33.2 Reial Decret 1720/2007).
 
En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?

Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Com es pot sol·licitar?

Per Internet amb certificatPer Internet amb certificat

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model instància genèrica”

Més informació

Període de la sol·licitud: Durant tot l’any
Preu: Gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ  

No cal aportar documentació

LEGISLACIÓ  

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

TERMINI DE RESOLUCIÓ

La petició es resoldrà en el termini 10 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de l'LOPD davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

EFECTES DEL SILENCI

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.