caenfrdees

Tràmits

T-025-HIS Certificat de pagament de tributs municipals

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat  que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi o mitjançant tràmit online amb certificat electrònic.  

Aquest tràmit és per sol.licitar un duplicat d’un document de pagament que emet l’Ajuntament a instància de la persona interessada.

Pot demanar un dels següents documents:
-    Detall d’un valor
-    Certificat de pagament


TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?

Per Internet amb certificatPer Internet amb certificat


Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts

Més informació
També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT.

Període de la sol·licitud: Tot l’any

Preu
Detall d’un valor: gratuït
Certificat de pagament: segons OOFF

Requisits específics
Per internet: Identificació del contribuent mitjançant certificat.
Presencialment: Identificació del contribuent.

DOCUMENTACIÓ  

LEGISLACIÓ  

Ordenança fiscal núm. 5 d’Olivella

TERMINI DE RESOLUCIÓ

La resolució la fa l'organisme de gestió tributària, entitat que té delegada tota la gestió i cobrament dels impostos/taxes municipals

EFECTES DEL SILENCI

Segons normativa ORGT.

Log in