caenfrdees

Tràmits

T-026-HIS Sol.licitud d'ingresos indeguts

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Dret del ciutadà a sol·licitar la devolució dels ingressos que, indegudament, hagi realitzat a favor de la Hisenda municipal en relació al pagament de deutes tributaris.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?
Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica i els models específics de sol.licitud que correspongui correctament complimentat.

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model específic de sol.licitud d’ingressos indeguts”
“Model específic de sol.licitud d’ingressos indeguts IVTM”

Més informació
També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

Període de la sol·licitud: Tot l’any
Preu: Gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

1. Instància general on s’especifiqui clarament les dades del rebut a retornar (2 còpies).
2. Justificant de l’ingrés indegut. En el cas d’impostos pagats dos cops, es deurà aportar els originals dels rebuts.
3. Imprès de transferència bancària 4. Fotocòpia DNI

LEGISLACIÓ

Llei General Tributària

TERMINI DE RESOLUCIÓ

La resolució la fa l'organisme de gestió tributària, entitat que té delegada tota la gestió i cobrament dels impostos/taxes municipals

EFECTES DEL SILENCI

Segons normativa ORGT.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.