caenfrdees

Tràmits

T-027-HIS Sol.licitud bonificació de l’import de vehicles de tracció mecànica per a vehicles de més de 25 anys

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Els titulars de vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys poden gaudir d’una bonificació del 100% de l’Import de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), d’acord amb l’article 5è.a) de l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?
Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica i els models específics de sol.licitud correctament complimentat.

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model específic de sol.licitud de bonificació IVTM+25 anys”

Més informació
També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

Període de la sol·licitud: Tot l’any
Preu: Gratuït

Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

1. Instància general
2. DNI titular
3. Permís de circulació

4. Fitxa tècnica vehicle

LEGISLACIÓ

Ordenança fiscal núm.9

TERMINI DE RESOLUCIÓ

CATÀLEG DE TRÀMITS

La resolució la fa l'organisme de gestió tributària, entitat que té delegada tota la gestió i cobrament dels impostos/taxes municipals

EFECTES DEL SILENCI

Segons normativa ORGT.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.