caenfrdees

Tràmits

T-028-HIS Sol.licitud exempció de l'import de vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Estaran exempts del pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica aquells vehicles matriculats a nom de persones amb un grau igual o superior al 33% de minusvalidesa i que siguin per al seu ús exclusiu o bé destinats al seu transport.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
Les persones que tinguin la condició de minusvàlid respecte els vehicles matriculats al seu nom i per al seu ús exclusiu o bé destinat al seu transport.

A aquest efecte es consideren persones amb minusvalidesa les que tinguin aquest condició legal en grau

Com es pot sol·licitar?
Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica i el model específic de sol.licitud correctament complimentat.

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts

“Model sol·licitud exempció”

Més informació
També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT
     
Període de la sol·licitud: Tot l’any.
Preu: Gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

1. Instància
2. Fotocòpia de la notificació de la resolució emesa per l'òrgan competent per la qual es qualifica el grau de discapacitat
3. DNI titular
4. Permís de circulació del vehicle

LEGISLACIÓ

Ordenança fiscal núm. 9

TERMINI DE RESOLUCIÓ

La resolució la fa l'organisme de gestió tributària, entitat que té delegada tota la gestió i cobrament dels impostos/taxes municipals

EFECTES DEL SILENCI

Segons ORGT

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.