caenfrdees

Tràmits

T-031-HIS Sol.licitud bonificacions Taxa del servei de recollida d’Escombraries

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Es poden sol.licitar bonificacions de la Taxa del servei de recollida d’escombraries, segons l’ordenança fiscal número 1, aquells contribuents en qui concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Els pensionistes, jubilats i treballadors en atur que no percebessin ingressos anuals superiors a l’indicador de renda de suficiència catalana (IRSC), sempre i quan estiguin empadronats al municipi d’Olivella, no disposin de cap més habitatge i alhora no tinguin cap deute pendent envers l’Ajuntament d’Olivella.
b) Aquells contribuents que, reunint les condicions de l’apartat anterior, les seves rendes de capital no siguin tampoc superiors a l’indicador de renda de suficiència catalana (IRSC) , i no convisquin amb ells altres persones, familiars o no, que obtinguin altres rendes, tant de treball com de capital.
c) Aquells contribuents en els qui concorrin la circumstància de tenir uns ingressos mensuals que no siguin superiors al salari mínim interprofessional fixada per la corresponent normativa.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?
Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica.

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model instància genèrica”

Més informació
També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

Període de la sol·licitud: Tot l’any
Preu: Gratuït
Requisits específics
Consultar l’ordenança fiscal número 1

DOCUMENTACIÓ
Segons OOFF núm.1

LEGISLACIÓ
Ordenança fiscal núm. 1

TERMINI DE RESOLUCIÓ

EFECTES DEL SILENCI

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.