caenfrdees

Tràmits

T-032-HIS Sol.licitud bonificacions Impost de béns Immobles

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Es poden sol.licitar bonificacions de l’Impost de béns Immobles, segons art. 5 de l’ordenança fiscal número 6, d’entre altres, en els següents casos:

Art.6 A) Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

Art.6 D) Habitatges en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?
Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica.

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model instància genèrica”

Més informació
També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

Període de la sol·licitud: Tot l’any
Preu: Gratuït
Requisits específics
Consultar l’ordenança fiscal número 6

DOCUMENTACIÓ
Segons OOFF núm.6

LEGISLACIÓ
Ordenança fiscal núm. 6

TERMINI DE RESOLUCIÓ

EFECTES DEL SILENCI

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.