caenfrdees

Tràmits

T-034-HIS Sol.licitud bonificació de IVTM per vehicle en funció de la classe de carburant i per vehicles elèctrics o bimodals

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

L’article 5è de l’ordenança fiscal número 9 s’indica que podran sol·licitar bonificació del IVTM els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota de l'impost que reuneixen qualsevol de les condicions següents:
- Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals.
- Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible
biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant contaminant.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?
Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica.

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model Instància genèrica”
Caldrà adjuntar la documentació.

Més informació
També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

Període de la sol·licitud: Tot l’any
Preu: Gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

Còpia permís de circulació
Fitxa tècnica del vehicle
Còpia DNI titular
Si el cotxe no està donat d’alta al Padró de l’impost: Volant d’empadronament.

LEGISLACIÓ

Ordenança fiscal núm. 9

TERMINI DE RESOLUCIÓ

Segons normativa

EFECTES DEL SILENCI

Segons normativa

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.