caenfrdees

Tràmits

T-012-MA Llicència municipal per a la tinença de gossos pontencialment perillosos

DESCRIPCIÓ

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys.

Els gossos considerats potencialment perillosos són:

a) els que pertanyen a les races o als encreuaments següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, gos de presa canari, rottweiler, Sttafordshire bull terrier, terrier Staffordshire americà i tosa japonès (tosa inu).

b) els ajuntaments poden determinar quins gossos no pertanyents a les races anteriors són potencialment perillosos, si compleixen totes o la majoria de les característiques següents (se n'exceptuen els gossos guia o d'assistència ensinistrats en centres oficialment reconeguts):forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència marcat caràcter i gran valor, pèl curt perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg, cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda coll ample, musculós i curt pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt, extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

c) gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

d) gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
Qualsevol persona propietària o posseïdora d’un gos potencialment perillós, empadronada al municipi.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts, omplenant instància de sol·licitud llicència tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.

Model de Sol·licitud de llicència tinença i conducció d’animals potencialment perillosos
Model de Sol·licitud de renovació de llicència tinença i conducció d’animals potencialment perillosos

Més informació
Període de la sol·licitud: Tot l’any.
S’ha de procedir a la tramitació de la llicència en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de naixement o des de la data d’adquisició d’aquest, o del canvi de residència.
Preu: 11,41 euros. Taxa prevista a OOFF núm. 24
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

Registre censal de l’animal.
Document acreditatiu de la inscripció al Cens Municipal dels anteriors animals.
Fotocòpia D.N.I. del sol.licitant.
Certificat mèdic de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
Acreditació assegurança amb cobertura responsabilitat civil igual o superior a 150.253 euros.
Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
Autorització de Certificat Antecedents Penals.

LEGISLACIÓ
- Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern
- Ordenança de Tinença Animals Ajuntament Olivella

CATÀLEG DE TRÀMITS
- Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

TERMINI DE RESOLUCIÓ
3 mesos

EFECTES DEL SILENCI
Positiu

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.