caenfrdees

Tràmits

T-012-MA Llicència municipal per a la tinença de gossos pontencialment perillosos

DESCRIPCIÓ

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys.

Els gossos considerats potencialment perillosos són:

a) els que pertanyen a les races o als encreuaments següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, gos de presa canari, rottweiler, Sttafordshire bull terrier, terrier Staffordshire americà i tosa japonès (tosa inu).

b) els ajuntaments poden determinar quins gossos no pertanyents a les races anteriors són potencialment perillosos, si compleixen totes o la majoria de les característiques següents (se n'exceptuen els gossos guia o d'assistència ensinistrats en centres oficialment reconeguts):forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència marcat caràcter i gran valor, pèl curt perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg, cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda coll ample, musculós i curt pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt, extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

c) gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

d) gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
Qualsevol persona propietària o posseïdora d’un gos potencialment perillós, empadronada al municipi.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts, omplenant instància de sol·licitud llicència tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.

Model de Sol·licitud de llicència tinença i conducció d’animals potencialment perillosos
Model de Sol·licitud de renovació de llicència tinença i conducció d’animals potencialment perillosos

Més informació
Període de la sol·licitud: Tot l’any.
S’ha de procedir a la tramitació de la llicència en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de naixement o des de la data d’adquisició d’aquest, o del canvi de residència.
Preu: 11,41 euros. Taxa prevista a OOFF núm. 24
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

Registre censal de l’animal.
Document acreditatiu de la inscripció al Cens Municipal dels anteriors animals.
Fotocòpia D.N.I. del sol.licitant.
Certificat mèdic de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
Acreditació assegurança amb cobertura responsabilitat civil igual o superior a 150.253 euros.
Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
Autorització de Certificat Antecedents Penals.

LEGISLACIÓ
- Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern
- Ordenança de Tinença Animals Ajuntament Olivella

CATÀLEG DE TRÀMITS
- Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

TERMINI DE RESOLUCIÓ
3 mesos

EFECTES DEL SILENCI
Positiu

Log in