caenfrdees

Tràmits

T-039-OSC RENOVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ PADRONAL

DESCRIPCIÓ
Consisteix en l'obligació de renovació de la inscripció al padró d'habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada. La no renovació en el període establert comporta la baixa al padró d'habitants per caducitat de la inscripció
(L'Ajuntament envia una carta a les persones afectades per comunicar el termini per efectuar la renovació)

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
Estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts

Renovació de la Inscripció Padronal per a Estrangers No Comunitaris Amb Representant
Renovació de la Inscripció Padronal per a Estrangers No Comunitaris amb representant però sense Autorització de Residència Permanent
Renovació de la Inscripció Padronal per a Estrangers No Comunitaris Sense Representant
Renovació de la Inscripció Padronal per a Estrangers No Comunitaris Sense Representant ni Autorització de Residència Permanent

Més informació
Període de la sol·licitud
Abans de que caduqui la inscripció als dos anys, si no hi ha una inscripció al padró posterior o s'obté l'autorització de residència de llarga durada.

Preu: Tràmit gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ
(-) Document d'identificació: Targeta d’identificació d’estranger o passaport.

En el cas de menors: document d'identitat del menor i del pare/mare o de qui ostenti la representació legal i document acreditatiu de la representació.

Si el tràmit es fa a través d'un representant:
(-) Fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada o sol·licitant.
(-) Document d'identitat del representant.
(-) Autorització per escrit signada pel sol·licitant/representat.

LEGISLACIÓ
(-) Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
(-) LLlei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local pel que fa al Padró Municipal
(-) Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por el Real Decreto 2612/1996, del 20 de diciembre,
(-) Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

TERMINI DE RESOLUCIÓ
Per norma general a l'instant un cop comprovada la documentació.- No obstant això l'Ajuntament disposa de 3 mesos per resoldre.

EFECTES DEL SILENCI

CATÀLEG DE TRÀMITS
   

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.