caenfrdees

Tràmits

T-063-SS Sol.licitud ajuts socials

DESCRIPCIÓ

Un cop s’ha fet una visita amb l’assistència social per valorar la necessitat, els ajuts que es poden sol.licitar poden ser: aliments, necessitats bàsiques, tall subministraments, alta aigua, casal d'estiu, odontologia, extraescolars, informes socials (RAI, escolar, habitatge, logopeda...), logopeda, material escolar, medicaments, menjador escolar, Transport (Targetes T-10 i tiquets benzina), teràpia familiar...

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol interessat que compleixi amb els requisits legals

Com es pot sol·licitar?

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts “Model específic d’instància”

Més informació
Període de la sol·licitud: Tot l'any
Preu: Gratuït

Requisits específics
Haver passat una visita amb serveis socials i estar empadronat al municipi

DOCUMENTACIÓ

CATÀLEG DE TRÀMITS

Els documents que cal adjuntar depenen de la seva situació econòmica i personal:
- Justificants d’ingressos de tota la unitat familiar.
- Darrer rebut de la hipoteca o lloguer.
- Extracte bancari, de tots els comptes i de tots els membres de la unitat
familiar, dels últims 3 mesos
-En cas de no rebre prestacions, certificat conforme està apuntat a l’OTG i no
tenen dret a cap prestació. Aquest certificat l'han d'aportar tots els membres de la família majors de 16 anys.
- Si és major de 65 anys, certificat de la Seguretat Social conforme no cobra cap pensió.
- Declaració de la Renda o justificant de que es troba exempt. En aquest darrer cas altre documentació que acrediti els ingressos obtinguts durant el darrer any.
- Informe mèdic

LEGISLACIÓ

Reglament Municipal de l’Ajuntament d’Olivella de prestacions econòmiques de caràcter social

TERMINI DE RESOLUCIÓ

EFECTES DEL SILENCI

Log in