caenfrdees

Tràmits

T-063-SS Sol.licitud ajuts socials

DESCRIPCIÓ

Un cop s’ha fet una visita amb l’assistència social per valorar la necessitat, els ajuts que es poden sol.licitar poden ser: aliments, necessitats bàsiques, tall subministraments, alta aigua, casal d'estiu, odontologia, extraescolars, informes socials (RAI, escolar, habitatge, logopeda...), logopeda, material escolar, medicaments, menjador escolar, Transport (Targetes T-10 i tiquets benzina), teràpia familiar...

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol interessat que compleixi amb els requisits legals

Com es pot sol·licitar?

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts “Model específic d’instància”

Més informació
Període de la sol·licitud: Tot l'any
Preu: Gratuït

Requisits específics
Haver passat una visita amb serveis socials i estar empadronat al municipi

DOCUMENTACIÓ

CATÀLEG DE TRÀMITS

Els documents que cal adjuntar depenen de la seva situació econòmica i personal:
- Justificants d’ingressos de tota la unitat familiar.
- Darrer rebut de la hipoteca o lloguer.
- Extracte bancari, de tots els comptes i de tots els membres de la unitat
familiar, dels últims 3 mesos
-En cas de no rebre prestacions, certificat conforme està apuntat a l’OTG i no
tenen dret a cap prestació. Aquest certificat l'han d'aportar tots els membres de la família majors de 16 anys.
- Si és major de 65 anys, certificat de la Seguretat Social conforme no cobra cap pensió.
- Declaració de la Renda o justificant de que es troba exempt. En aquest darrer cas altre documentació que acrediti els ingressos obtinguts durant el darrer any.
- Informe mèdic

LEGISLACIÓ

Reglament Municipal de l’Ajuntament d’Olivella de prestacions econòmiques de caràcter social

TERMINI DE RESOLUCIÓ

EFECTES DEL SILENCI

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.